Tất cả sản phẩm

Máy Trợ Giảng Aker MR-200

Máy Trợ Giảng Aker MR-200

950.000₫

Để hỗ trợ những người trực tiếp giảng dạy, thời gian gần đây nhiều loại thiết bị trợ giảng được đưa vào sử dụng trong các lớp học. Những thiết bị này phần nào...

Xem nhanh