Mic rời đeo tai (9088, 9088 EMS)

400.000₫

 

Là micro dùng để thay thế cho mic kèm bộ máy trợ giảng Unizone 9088 Unizone 9088EMS II khi bị hỏng không thể sửa chữa