Pin Sạc Dành cho máy trợ giảng Hàn Quốc 9088 và 9088EMS

200.000₫

 

Là pin dùng để thay thế cho pin kèm theo máy trợ giảng Unizone 9088 Unizone 9088EMS trong trường hợp,chai pin bị hỏng không thể sửa chữa.