Pin Sạc Dành cho máy trợ giảng Hàn Quốc 9288 và 9580

250.000₫

 

Là pin dùng để thay thế cho pin kèm theo máy trợ giảng Unizone 9288 và Unizone 9580 trong trường hợp,chai pin bị hỏng không thể sửa chữa.

Pin Sạc Dành cho máy trợ giảng Hàn Quốc 9288 và 9580